Skip to content

Informacja o wpływie prowadzonej działalności na zdrowie ludzi oraz środowisko

15.04.2024

Przychodnia do diagnostyki zwierząt wykorzystuje m.in. urządzenie / urządzenia* wytwarzające promieniowanie jonizujące – zdjęciowy aparat rentgenowski / zdjęciowe aparaty rentgenowskie / tomograf komputerowy* . Pracownia rentgenowska, w której to urządzenie jest stosowane, została uruchomiona na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Przychodnia kontroluje narażenie pracowników oraz osób postronnych w oparciu o indywidualną / środowiskową / indywidualną i środowiskową*  dozymetrię prowadzoną przez akredytowane laboratorium. Pracownicy przychodni zostali przeszkoleni w zakresie ochrony radiologicznej przez uprawnionego inspektora ochrony radiologicznej z firmy RADIOVET – radiovet.pl

Właściwie zabezpieczone ściany oraz stropy pracowni, przyjęte metody pracy, wdrożone procesy i procedury, jak również regularne odczyty dawek gwarantują, że działalność w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące prowadzona przez przychodnię nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko.